ppp


(via iammumaii)


(via iammumaii)


(via iammumaii)


(via iammumaii)


Ang Assignment

Yung naiiba at maayos ang pagkakasulat.
- Yun lang ang gumawa talaga.

Yung maayos pero maraming kaparehas.
- Maagang nakapangopya.

Yung kulang-kulang at magulo pa ang sulat.
- Late nakapangopya.

At yung lukot-lukot talaga.
- ORIGINAL COPY!

(via iammumaii)


(via iammumaii)


iammumaii:

peace 

iammumaii:

peace 


iammumaii:

when a heart is TRUE, there’s no need for words, because even in silence, LOVE CAN BE HEARD :)

iammumaii:

when a heart is TRUE, there’s no need for words, because even in silence, LOVE CAN BE HEARD :)


(via iammumaii)